Rozwiązanie należy wysłać na długich widokówkach na adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia. Należy podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę i miejsce urodzenia, nr.nr. telefonów, pesel, nip, butów, konta bankowego, skrytek bankowych z hałsami dostępu, kart kredytowych i debetowych wraz z pinami oraz nr w dzienniku w pierwszej klasie.

Udział w konkursie oznacza zgodę na wszystko


< < < < < /\/\/\/\/\ > > > > >