Sprawdzian spostrzegawczości

Iloma szczegółami różnią się powyższe zdjęcia:

  • (124) 124
  • (G) zielony
  • (ż) 2,324*10e+5 nie licząc żaby

< < < < < /\/\/\/\/\ > > > > >