Zagadka 34A sami sobie wymyślcie zagadkę. Ja mam już dosyć.

< < < < < /\/\/\/\/\ > > > > >