O Rogalińskim Parku Krajobrazowym

Rogaliński Park Krajobrazowy Powstał w 1997 roku. Położony w starorzeczu Warty, kilkadziesiąt kilometrów na południowy-wschód od Poznania, pomiędzy Wiórkiem a Śremem, chroni krajobraz nadwarciańskich łęgów. W Parku spotkać można ponad 200 gatunków ptaków, wiele rzadkich owadów oraz zagrożonych i cennych roślin.

Jednak przede wszystkim Park znany jest z unikalnego na skalę europejską skupiska starych dębów. Najpiękniejsze wiekowe drzewa można podziwiać spacerując po łąkach zalewowych, na odcinku zaledwie kilku kilometrów pomiędzy Rogalinem a Rogalinkiem.

Niestety z roku na rok coraz więcej ich bezpotomnie umiera.
Być może juz za kilkadziesiąt lat ten niezwykły krajobraz pozbawiony majestatycznych dębów zapomni o swoim magicznym charakterze. Zapomni, jak rozbudzać naszą wyobraźnię.

Über den Landschaftspark in RogalinDer Landschaftspark in Rogalin wurde 1997 gegründet. Er umfasst das Altwasser von Warta einige Dutzend Kilometer süd-östlich von Posen, zwischen Wiórek und Śrem. Hier steht die Auen-Landschaft am Warta-Fluß unter Schutz. In dem Landschaftspark kommen über 200 Vogelarten, viele seltene Insekten- und wertvolle Pflanzenarten vor. Der Landschaftspark in Rogalin ist aber durch seine einzigartige Ansammlung von alten Eichen bekannt. Die schönsten, uralten Bäume kann man während eines Spaziergangs durch überflutete Wiesen auf der Strecke von einigen Kilometern zwischen Rogalin und Rogalinek bewundern.
Leider sterben jedes Jahr immer mehr dieser Bäume ohne Nachkommenschaft. Vielleicht wird nach einem Dutzend Jahren die seltene Landschaft ohne die majestätischen Eichen über seine magische Eigenschaft vergessen. Sie wird vergessen, wie sie unsere Phantasie aufregen kann.

Tłumaczenie/Übersetzung:
Adoxa, www.adoxa.krak.pl, adoxa@krak.pl


[strona główna]