Zagadka 25Dlaczego tu wszyscy zjedli szynkę:

< < < < < /\/\/\/\/\ > > > > >