Zagadka 26Jakie to zawody sportowe:

  • (V) chód rozstawiony
  • (fm) bieg manów z frotkami
  • (mm) memoriał minolty

< < < < < /\/\/\/\/\ > > > > >