Zagadka 33Do której grupy dołączyła tajemnicza osoba w środku:

  • (x) kółka tanecznego gospodyń wiejskich
  • (*) kółka astronomicznego rolników
  • (2) ona się rozdwoiła

< < < < < /\/\/\/\/\ > > > > >