Zagadka 3Czyje co je ?

  • (234) zdjęcie jest moje
  • (1.4) to jest Twoje
  • (764) do tej pory trwają spory

< < < < < /\/\/\/\/\ > > > > >