Fotografia Przyrodnicza

[154] Nie święci garnki lepią
(C) Fot. Zbigniew Borczyk   
Miniatury